Teade! Teisipäeval 20.08.2019 lahtiolekuajad. Keila Kauplus 10.00-15.00 Kohvik SULETUD. Õismäe Kauplus 11.00- 16.00.

 

E-poe tingimused

USIN-TR OÜ ((registrikood 10501281, KMKR nr. EE100440735), aadress Tehase 1, Keila, Harjumaa 76605) edaspidi nimetatud Müüja, ja kauba tellija edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab tooteid edaspidi nimetatud Kaup, vastavalt Ostja poolt esitatud tellimustele.
1.2. Ostja esitab tellimuse Usin-TR OÜ internetipoe tellimislehe vormistamisel vastavalt tellimisjuhendile.
1.3. Tellimusi on võimalik esitada külalisena või püsikliendina. Püsikliendiks registreerumisel loob Ostja kasutajakonto, kuhu sisestab nõutavad isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, postiindeks, linn/asula, maakond, telefoninumber, e-posti aadress).
1.4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Usina netipoe vahendusel kauba ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kaup /Hind

2.1. Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
2.2. Kauba soodushind kehtib ainult kauplusest sooduskuupäevadel ostes. Interneti teel tellides kaupa hilisemaks kuupäevaks, kehtivad tavahinnad.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda pisut tegelikust tootest.

3. Tasumine

3.1. Ostja tasub e-poe tellimuse eest Maksekeskuse kaudu pangalingiga.
3.2. Tellimusi väljastab USIN-TR OÜ E-R 8.00- 18.30-ni , L 8.00- 17.00 Usina esinduspoe letist (Keilas) ning P Usina tootmishoone laost (kontakt: +372 67 80 234).
3.3. Tellimusi väljastab USIN-TR OÜ E-R 11.00-20.00-ni; L 11.00-18.00;P 10.00-16.00-ni Usina Tallinna esinduspoe letist aadressil Õismäe tee 115a.

4. Lepingust taganemine enne Müüja poolset tellimuse täitmist

4.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamisejärgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist lepingust taganeda, siis teavitab ta sellest viivitamatult Müüjat, kuid mitte hiljem kui tellimuse esitamise päeva kella 16.00-ni. Kirjalik teade tuleb saata e-posti aadressile tellimused@usin.ee kuhu tuleb märkida tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon) ja põhjendus tellimuse taganemisest.
4.2. Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja poolset lepingu täitmist, siis kaotab Ostja taganemisõiguse ning on kohustatud kauba eest tasuma vastavalt tellimuse kinnituses märgitud summale.
4.3. Kuna tegu on toitlustusettevõttega ning kiiresti rikneva kaubaga, siis ei saa hügieenilistel kaalutlustel Müüja võimaldada pikemat taganemise aega.

5. Müügigarantii

5.1. Tellitud Kaup peab vastama kehtestatud kvaliteedinõuetele ja standarditele. Vastutus kauba kvaliteedi eest lasub Müüjal.
5.2. Tootja tehnilisi tingimusi mõistavad pooled kui toodete kirjeldust VÕS paragrahv 226 mõttes.
5.3. Ostjal on õigus Kaubal ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda Kauba asendamist.
5.4. Reklamatsioonid(kaebused) kauba koguse osas tuleb esitada Müüjale koheselt kauba üleandmisel.
5.5. Võimalikud pretensioonid Kauba kvaliteedinõuetele mittevastavuse osas esitatakse Müüjale viivitamatult peale Kauba kasutusele võttu, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul e-posti aadressile info@usin.ee.
5.6. Kui põhjendus ei laekunud tähtaegselt, siis läheb vastutus kauba kvaliteedi või koguse eest lõplikult üle Ostjale, kusjuures näidatud ostuhind vaidlustamisele ei kuulu.
5.7. Pretensiooni lahendamiseks esitab Ostja Kauba originaalpakendi, probleemi kirjelduse ning lisab Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon). Ostja võib pretensioonialuse Kauba saata tähituna Müüja aadressil Tehase 1, Keila, Harjumaa, 76605.
5.8. Müüja tellib pretensioonialuse Kauba ekspertiisi ning juhul kui selle käigus selgub, et tegemist on defektse Kaubaga siis on Ostjal õigus saada tasuta asendus. Defektse kauba eest raha ei tagastata. Kui ekspertiisi käigus selgub, et tegemist ei olnud defektse Kaubaga vaid Kauba kasutamisel rikuti säilitustingimusi, siis ei ole Müüjal kohustust Kaupa tasuta asendada ning Ostja kohustub tasuma ekspertiisi kulud. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud kannab Ostja.

6. Isikuandmete töötlemine

6.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
6.2. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

7. Vastutus

7.1. Ostja ja Müüja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Lõppsätted

8.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
8.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.